среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachetki PCV na plot i furtkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Budowa sztachetki PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów obok prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu a także proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania sztachety PVC na plot i bramę ogrodzeniowa potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak projektowane sztachety z plastyku na plot i bramę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy przewidywane sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий