среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie kamienie ogrodzenie te pochodzą z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasami mało biegłym ślepiem z trudem je rozróżnić.

Aczkolwiek głazy ogrodzenie te pochodzą z różnych epok i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasem mało fachowym okiem z trudem je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym barwom, banalnej obróbce oraz stosunkowo niskiej cenie. Występują w wielu regionach Polski – piaskowiec najłatwiej wyszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i również w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy pozyskuje się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza bądź wstępnie ociosuje, rozparcelowuje na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie posyła do miejsca budowy ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa. Używany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak scalony lepiszczem piach, jakiego ziarna nie przekraczają 2mm średnicy. Gdy spoiwem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), gdy związki wapnia -wapiennym. Oprócz podstawy zlepiających występują tam również różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się odcień kamieni na ogrodzenia plastikowe z Ząbkowic Śląskich na ogrodzenie i bramkę ze sztachet, przybierają one wówczas rozmaite kolory czerwieni, brązu a także zieleni. W naturze zestawione są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak potężnych złóż kroi się największe bloki, wykorzystywane później np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane bloki skalne wolno również siekać na sześciany o regularnych zarysach, stosowane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno również je porcjować przy asyście specjalistycznych klinów a także dłut na cienkie, nieregularnych konturów kawałeczki. Służą do układania powierzchni ścieżek a także budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenie plastikowe wykorzystuje się dodatkowo wapienie - skały osadowe, powstałe z uzbieranych na dnie mórz i jezior resztek organizmów żywych, najczęściej muszli małż a także ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz też mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zachwalane na plotki z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek. Nadają się jednakże po największej części do stosowania w środku budynku, albowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych błyskawicznie tracą połysk. Wapienie można zastosować do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do aranżacji skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej przydają się piaskowce krzemionkowe, dlatego że są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od charakteru ogrodu oraz naszych upodobań forma kamiennych płyt może być przeróżny – od łamanych, niesymetrycznych, aż po prosto skróconych prostokątów względnie kwadratów. Murki i plot z PCV na plot i furtę ze sztachetek konstruuje się z głazów przeróżnego układu, złożonych na kamiennym względnie betonowym fundamencie. O ile płot powstaje spośród fragmentów o niesymetrycznych obrysach, powinno się je adekwatnie dobierać tzn. tak, iżby postać każdego kolejnego integrował się z uprzednim. Aby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość powinna wynosić 50-70 cm. Większe wyrwy w środku wolno wypełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie PCV z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły bądź pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać też do budowy schodów, kominków ogrodowych i pozostałych elementów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce wykorzystywane do konstrukcji ogrodzenia należą do głazów mało wytrzymałych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz ujemnych temperatur prędko niszczeją a także nabierają brzydkiego koloru. Łatwo przerastają również mchem oraz glonami. Można to uniemożliwić pokrywając nawierzchnię ogrodzenia ewentualnie rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy skrobać kurzu z nawierzchni ogrodzenia ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą zostać głębokie rysy. Wyspecjalizowane firmy oczyszczają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego mycia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak potrzebujemy, aby kamienie na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий